Sekolah dasar negeri 1 tridarma wirajaya melaksanakan ujian sekolah

Anak-Anak Sekolah Dasar Negeri 1 Tridarma Wirajaya Sedang Mengikuti Ujian Sekolah. (dokumen desa.id - foto : badar).

tridarmawirajaya.desa.id | Untuk mengetahui tingkat pengusaan materi pelajaran, maka di dunia pendidikan dilaksanakan proses ujian. Pada tahap jenjang tingkat satuan pendidikan ujian dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan. ujian sekolah dasar diselenggarakan paling akhir setelah tingkat kesatuan pendidikan diatasnya, yaitu SMP dan SMA.

Ujian sekolah dasar merupakan ujian yang dielenggarakan dalam upaya menentukan tingkat kemampuan anak didik, sehingga dapat diketahui kelayakanya menyandang predikat lulus SD. Kemampuan dasar, sehingga masih diperhatikan lagi, yaitu ditingkat satuan pendidikan selanjutnya.

Anak-Anak SD Negeri 1 Tridarma Wirajaya Sedang Ujian Sekolah.(dokumen desa.id _ foto : badar).

Selama ini kita beranggapan bahwa sekolah di SD merupakan langkah persiapan untuk menghadapi proses pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan pendidikan di SD merupakan dasar dari semua pendidikan formal yang akan dilalui. Dengan mengikuti proses pendidikan sekolah dasar, maka kita dapat melanjutkan proses pendidikanditingkat selanjutnya. Tentu saja setelah dinyatakan lulus dalam ujian sekolah.

Untuk mengetahui tingkat kemampuan anak didik dan mengetatahui kelayakan lulus atau tidak, maka di Sekolah Dasar Negeri 1 Tridama Wirajaya melaksanakan ujian sekolah. Ujian Sekolah sudah diselenggaran dua hari. Mulai dari hari Rabu, 25/04/2018 Ujian sekolah diikuti oleh kelas 6 sejumlah 63 murid, laki-laki 29 ,perempuan 34. Materi yang diujikan adalah materi pelajaran yang bukan diujian nasional.

Salah Satu Dewan Guru Sedang Mengawasi Ujian Sekolah . (dokumen desa.id – foto : badar)

Ruangan yang dupergunakan untuk ujian sekolah sebanyak empat ruangan. Masing-masing ruangan diisi oleh dua puluh murid, kecuali yang satu ruangan diisi oleh tiga murid. Hal ini sesuai dengan ketentuan. Masing-masing ruangan terdapat dua pengawas yang berasal dari dewan guru. Suasana yang hening merupakan ciri khas bahwa ada ujian sekolah.

“Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran IPS, Agama, PPKn, Penjas, Bahasa Lampung,Kesenian. diikuiti 63 peserta . 34 perempuan, 29 murid laki-laki. Ujian sudah berjalan dua hari mulai hari Rabu . Selasai ujian sekolah baru akan dilaksanakan Ujian Nasional di bulan Mei. Alhamdulillah perjalan dua hari ini tidak ada halangan, dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya sampai selesainya ujian sekolah ini.” Kata Salah satu guru pengawas ujian Junaidi.

About Badar 416 Articles
Pegawai Kecamatan Banjar Agung

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan